• Ризици у области извођења грађевинских радова

  Ризици у српском грађевинарству. Ризици у ФИДИЦ-овим моделима уговора. Поступци код поремећаја и кашњења у извођењу радова. Непредвиђене околности и виша сила. Нотификација, упозорења и одштетни захтеви. Пренос ризика и осигурање радова.

  Risks in the Serbian construction industry. Risks in FIDIC contract models. Procedures disorders and delays in construction work. Unforeseen circumstances and force majeure. Notices, warnings and claims for damages. Transfer of risk and insurance papers.

 • Бобан Ђорђевић LL.M, MCIArb

  Правник у области грађевинарства – Београд, Србија.
  Професионално консултовање током реализације уговора и припреме одштетних захтева.

  Boban Đorđević. LL.M, MCIArb Construction lawyer - Belgrade, Serbia.
  Professional field: contract and claim management.